Auteur: René Vanvoorden

Titel: Joannes Berchmans. Brieven aan familie van vrienden

Jaar van uitgave: 1987

Kostprijs: ---
36 pagina's

Beschikbaarheid: Deze publicatie is niet meer beschikbaar.

Op 15 januari 1888, werd Joannes Berchmans door Leo XIII heilige verklaard. Dat was de reden om op de drempel van 1988 het jaarboek te wijden aan onze heilige stadsgenoot. Het betreft negen  brieven die   hij deels in het Nederlands deels in het Latijn geschreven heeft. Deze brieven werpen, meer dan geschriften, een licht op zijn roeping en op zijn familieleven.