We lieten naar het zevende eeuwfeest van de kerk toe en naar de vierhonderdste verjaardag van het sterven van Sint-Jan Berchmans de kruisweg in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest renoveren. 

En we lieten een vijftiende statie bijmaken: Jezus verrijst uit de dood en Maria Magdalena omklemt zijn voeten. 

 We schreven een tekst en een overweging bij elke statie. En laten er een boekje van maken.  Dit boekje komt in een mooi handzaam formaat ter beschikking van de parochianen en van iedereen die wil mijmeren, bezinnen en bidden bij onze kruisweg. U vindt het digitaal in de bijlage.

Helaas zullen we dit jaar maar met enkelen die kruisweg kunnen en mogen gaan.

We zullen hem met Goede Vrijdag ,2 april 2021, de eerste keer met enkelen gaan 

en zullen die kruisweg streamen via YouTube Kerk Diest.

 

Aan u allen wens ik een Goede Week met veel genade en het Goddelijk Licht, 

dat doorbreekt in Kerk en Wereld en in ons eigen bestaan.

 

 

Beste groeten,

Felix Van Meerbergen

Ere-deken Sint-Sulpitiuskerk Diest 

Geachte Mevrouw, Heer, Beste Vrienden,

 Wij hopen dat het goed met u gaat in deze vreemde tijden.

Door dwingende overheidsmaatregelen is het jaarprogramma 2020 van onze vereniging drastisch gewijzigd : geen ledenvergadering, geen paasviering met kerkgangers, geen jaargetijde voor Filips Willem, geen buitenlandse  reis naar het Duitse Thüringen,  voorlopig nog geen opening van het religieus museum en geen muzikaal spektakel van Historalia.

Omdat de vooruitzichten van de pandemie nog steeds onzeker  zijn, kunnen wij nog geen nieuwe datum bepalen voor een volgende ledensamenkomst waarop onze erevoorzitter - auteur Fons Bonroy het jaarboek 2020 aan u zou voorstellen. Wij hopen u hiervoor weldra te kunnen uitnodigen in veiliger omstandigheden, op een zonnige namiddag in de maanden september of oktober ek.

Anderzijds  willen u,  als trouw lid, niet langer laten wachten op uw ledenpakket van 2020 en worden het  jaarboek met  nieuwsbrief en lidkaart eerstdaags bij u aan huis bezorgd. Wij wensen u goede ontvangst  en veel leesgenoegens. Intussen werkt het bestuur o.l.v. onze voorzitter Michel Van der Eycken volop aan de voorbereiding van de feestelijke viering van 700 jaar Sint-Sulpitiuskerk.

We houden u graag op de hoogte.

Beste Vrienden, Laat ons met volharding en geduld trachten om allen gezond en wel te blijven.

 Tot we weer samen zijn !

Vriendelijke groeten namens het bestuur,

Michel Van der Eycken, Fons Bonroy, Peter Claes, Felix Van Meerbergen, Paula Broeders, Mia Schauwers, Gustaaf Beckers, Bernadette Bielen, Diane Bielen, Rik Claes, Marc Decombes, Rob Degelin, Laura Hanssen, Maurice Ilegems en Johan Van der Eycken

Gezien de corona-problematiek is de jaarvergadering van 21 maart 2020 voor onbepaalde tijd uitgesteld. We houden u verder op de hoogte en wensen u nog veel goede moed voor de komende weken.