Deze publicatie behandelt het Latijns onderwijs te Diest tijdens het ancien regime. Er wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van het onderwijssysteem. Dit evolueerde van een door regulieren gepatroneerd onderricht naar een door seculieren geleide stadsschool. In de 17 de eeuw kwam de school in handen van de augustijnen. Geleidelijk aan nam de invloed van de stad opnieuw toe met het einde van de 18de eeuw als hoogtepunt.

Auteur: Johan Van der Eycken
Titel: Tussen Kerk en Stad. Het middelbaar onderwijs te Diest tijdens het ancien régime.
Jaar van uitgave: 2009
Kostprijs: 15 euro --> 10 euro
Beschikbaarheid: Balie in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest