• Algemene info en contact :    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • contact met voorzitterDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • probleem met website:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.e
  • financieel  rekeningnummer  :  BE21 4529 0739 5103

 

 • Het Museum voor Religieuze kunst in de  Sint-Sulptiuskerk Grote Markt z/n 3290 Diest   

         is  in 2023 OPEN  van 1 mei tot en met 30 september 

         op dinsdag tot en met zondag van 13u tot 17u 

         en de eerste zondag van elke maand

         is GESLOTEN op maandag  

 •  GRATIS toegang  voor individuele bezoekers

          Reservatie  is mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                              

 •  Groepsbezoeken met of zonder gids zijn mogelijk doorheen het ganse jaar -

          steeds vooraf te reserveren  via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -Toerisme Diest  013/353274

 

 

 

Laatst aangepast op 8.4.2021

Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk VZW verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk VZW

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkingsdoeleinden

Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doeleinden en rechtsgronden:

 • de deelname aan de activiteiten van de vzw (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);
 • de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (rechtsgrond: wettelijke verplichting van de vzw) (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers);
 • -het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming);

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

- reisagentschappen indien nodig

Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk VZW garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Minderjarigen

Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk VZW verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar na lidmaatschapsbeëindiging worden bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De vereniging Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk vzw  zag het levenslicht op 31.12.1968. 

Kort na de opstart formuleerden de toenmalige voorzitter, Fernand Hermans en de oprichters volgende doelstellingen: “ de geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot de Sint-Sulpitiuskerk doen kennen, bij te dragen tot de waardering en vrijwaring van dit kunstpatrimonium, van zijn kunstschatten en oudheidkundige voorwerpen en mede te werken aan het onderhoud van het kerkelijk patrimonium”.

De jonge vereniging kende een snelle groei en vandaag de dag vormen de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk een socio-culturele organisatie met meer dan 150 trouwe leden/gezinnen uit zes Belgische provincies plus Nederland.

Na 50 jaar onafgebroken werking ontving onze vereniging de koninklijke titel. 

De huidige bestuurders zetten zich in om de initiële doelstellingen van de stichters trouw te blijven en ook een tijdloos profiel aan hun vereniging te verlenen.

De zorg  voor het kerkelijk kunstpatrimonium in het Museum voor Religieuze Kunst van de Sint-Sulpitiuskerk is centraal in de werking van de Vrienden. Daarnaast wordt de culturele  ledenwerking uitgebouwd met  jaarlijkse publicatie van een jaarboek en nieuwsbrief, aanbod van een culturele ledenreis of -uitstap, concerten, religieuze herdenkingsplechtigheden en lezingen.

Wenst u graag meer informatie wil over onze werking kan u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lid / Vriend worden of hernieuwen kan door jaarlijkse overschrijving van 30 euro of 50 euro op rekeningnummer BE21 4529 0739 5103 van de Koninklijke Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk Diest.

Volledigheidshalve nog even de namen van onze huidige bestuurders : 

Michel Van der Eycken - voorzitter,  Felix Van Meerbergen- pastoor-eredeken, Fons Bonroy- erevoorzitter, Paula Broeders - secretaris, Mia Schauwers – penningmeester, Leon Beckers, Bernadette Bielen, Diane Bielen, Marc Decombes, Rob Degelin, Danielle Geyskens, Théa  Henderix, Maurice Ilegems, Ria Jacobs, Johan Van der Eycken, bestuursleden.

De officiële akten van onze vzw kunnen geconsulteerd worden op : http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwn.htm. Voor de opzoeking moet het ondernemingsnummer van onze vzw ingegeven worden : 410.731.949.

Het is gemakkelijk om te beginnen met het maken van uw website. Als u al iets van de basisprincipes weet kan dat helpen.

Wat is een contentbeheersysteem?

Een contentbeheersysteem is software die u in staat stelt eenvoudig webpagina's aan te maken en te beheren, door het aanmaken van de inhoud te scheiden van het mechanisme dat nodig is om het op het web te tonen.

Bij deze site wordt de inhoud opgeslagen in een database. Hoe het eruit ziet wordt bepaald door een template. De Joomla! software brengt het template en de inhoud bij elkaar om zo een webpagina te maken.

Website and beheergedeelte

Uw website heeft in feite twee afzonderlijke delen. De website (ook wel voorkant genoemd) is wat de bezoekers van uw site zullen zien. Het beheergedeelte (ook wel achterkant genoemd) wordt alleen gebruikt door de personen die uw site beheren. U kunt het beheergedeelte bereiken door op de link "Websitebeheer" te klikken in het "Gebruikersmenu" (zichtbaar nadat u bent ingelogd) of door het toevoegen van /administrator aan het eind van uw domeinnaam..

Inloggen in het beheergedeelte gebeurt met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat is aangemaakt tijdens de installatie van Joomla.

Inloggen

Gebruik voor het inloggen op de voorkant van uw website het inlogformulier. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn aangemaakt tijdens het installatieproces. Eenmaal ingelogd kunt u artikelen aanmaken en aanpassen.

Bij het beheren van uw website kunt u artikelen aanmaken die alleen ingelogde gebruikers kunnen zien.

Maken van een artikel

Eenmaal ingelogd op de voorkant van de website ziet u in deze voorbeelddata een nieuw menu, het gebruikersmenu. Klik, om een nieuw artikel aan te maken, op "Maak een artikel" in dat menu.

Het formulier "nieuw artikel" heeft veel mogelijkheden, maar het invullen van een titel en iets in het tekstvak volstaat al. Om het gemakkelijk terug te vinden zet u de status op gepubliceerd.

Een bestaand artikel kan worden aangepast door op het wijzig icoon te klikken (deze wordt alleen weergegeven voor gebruikers die de juiste rechten hebben om een artikel te kunnen bewerken).

Template en modules

De uitstraling van de website wordt bepaald door de template. U kunt de websitenaam, de achtergrondkleur en nog veel meer aanpassen door de opties van de template naar eigen inzicht in te stellen. Dit kunt u doen door in het beheergedeelte naar de templatestijlen te gaan en te klikken op het standaard template (Protostar). De meeste wijzigingen kunnen gemaakt worden op het tabblad opties.

De blokken rond de hoofdcontent van de website worden modules genoemd. U kunt de afbeelding bovenaan de pagina wijzigen door de afbeeldingsmodule te bewerken in modulebeheer.

Leer meer

Er kan veel meer geleerd worden hoe Joomla! te gebruiken om de website die u voor ogen staat te bouwen. U kunt veel meer leren op de Joomla! documentatie site en op de Joomla! forums.