Gezien de corona-problematiek is de jaarvergadering van 21 maart 2020 voor onbepaalde tijd uitgesteld. We houden u verder op de hoogte en wensen u nog veel goede moed voor de komende weken.

 

 

Diest, 10 maart 2022

Geachte Mevrouw, Heer

Beste Vrienden  van de Sint-Sulpitiuskerk Diest

 Na twee jaar onderbreking wegens corona nemen wij als Koninklijke Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk de jaarlijkse traditie weer op om het jaargetijde plechtig te herdenken van prins Filips-Willem van Oranje,    die begraven  ligt op het koor van de Sint-Sulpitiuskerk.

Op zondag 3 april 2022 om 10u30  gaat eredeken Felix Van Meerbergen     in de Sint-Sulpitiuskerk voor in de Eucharistieviering en vertolkt het Sint-Dionysiuskoor o.l.v. dirigent Bartel Wilms de liturgische gezangen.  

Wij nodigen u vriendelijk uit om deze plechtigheid met aansluitende bloemenhulde bij te wonen in aanwezigheid van eerste schepen de heer Geert Cluckers, het bestuur van onze vereniging, de kerkraad, het parochiebestuur en de Diestse vormelingen.

Bij het graf geeft voorzitter Michel Van der Eycken aan alle belangstellenden een toelichting over prins Filips-Willem.

Aan alle aanwezigen bieden wij na de viering een receptie aan in de kerk.  Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

š š š

Met dit schrijven geven we u ook al een blik op onze geplande lente- en zomeractiviteiten voor 2022 en nodigen u weldra uit voor:

  • zaterdag 23 april om 14u: ledenvergadering, voorstelling door auteur Michel Van der Eycken van het jaarboek ’ Comt in mynen hof ” over het begijnhof van Diest  en overhandiging van dit jaarboek+ nieuwsbrief+ lidkaart  aan onze trouwe leden van 2022 en info over de geplande uitstap en reis (onder voorbehoud )
  • dinsdag 7 juni gezellige daguitstap met autocar : bezoek Oranjestad Breda met ontspannende boottocht door nationaal park Biesbosch
  • 6-7-8 september driedaagse begeleide culturele ledenreis met autocar naar het Groothertogdom Luxemburg (onder voorbehoud)

 met vriendelijke groeten,

het bestuur van de Koninklijke Vrienden Sint-Sulpitiuskerk Diest vzw

Geachte Heer/Mevrouw, Beste Vrienden,


In 2019 bestaan de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk 50 jaar. Het spreekt voor zich dat we dit heuglijke feit niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan en daarom geven we aan onze algemene ledenvergadering dit
jaar een extra feestelijk tintje.

We verwachten al onze leden en genodigden op zaterdag 23 februari om 14.00 uur in de Sint-Sulpitiuskerk voor een feestelijke academische zitting. Naast de gelegenheidstoespraken zal de Nederlandse kunsthistorica Christel Theunissen een korte uiteenzetting geven over de trots van ons kerkelijk patrimonium, het laatmiddeleeuwse koorgestoelte van de Brusselse beeldsnijder Jan Borreman. Op 8 september zal zij naar aanleiding van Open Monumentendag de koorbanken
in woord en beeld meer diepgaand aan u voorstellen.

Tijdens de academische zitting zal dr. Michel Van der Eycken zijn nieuwe publicatie over de Sint-Janskerk kort toelichten en krijgt elk lid zijn nieuwe lidkaart, zijn jaarboek en een volumineuze feesteditie van onze Nieuwsbrief. Voor de muzikale omlijsting zorgt het gerenommeerde Sint-Sulpitiuskwartet o.l.v. organist en violist Michel Verhaegen. Na de academische zitting wordt u door het stadsbestuur en de Vrienden een receptie aangeboden in de historische Sint-Joriszaal van het stadhuis. U wordt er verwelkomd door de burgemeester en het schepencollege en voorzitter Fons Bonroy zal er door middel van een powerpointpresentatie een wandeling maken door de rijk gevulde geschiedenis van de Vrienden
van de Sint-Sulpitiuskerk.

Wij hopen van harte dat u in groten getale zal komen meevieren met onze vijftigjarige vereniging.

Om het gouden jubileum met de Vrienden feestelijk te vieren kiezen we als reisbestemming 2019 voor de bruisende wereldstad Parijs. In het topweekend van Hemelvaart verblijven we van vrijdag 31 mei tot en met maandag 3 juni in de Lichtstad en bezoeken tal locaties met koninklijke allure. Geïnteresseerde leden vinden bij deze uitnodiging als bijlage het
gedetailleerde reisprogramma met de modaliteiten voor deelname.

Beste Vrienden, bij het begin van het nieuwe jaar vragen wij u ook vriendelijk om uw lidmaatschap 2019 te vernieuwen. U kan dat doen door het storten van ofwel
- 30 euro (gewone leden) of 35 euro (gewone leden + verzendingskosten publicaties)
- Minimum 50 euro (steunende leden)
op rekeningnummer BE21 4529 0739 5103 van de VZW Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, met vermelding ‘lidgeld 2019’ en uw naam.

Wij danken u nogmaals voor uw blijvende loyauteit en steun aan onze vereniging en tekenen
met vriendelijke hoogachting,


Fons Bonroy (voorzitter) Peter Claes (ondervoorzitter) Felix Van Meerbergen (deken) Rob Degelin (secretaris) Paula Broeders (waarnemend secretaris) Mia Schauwers (penningmeester) Bernadette Bielen, Diane Bielen, Gustaaf Beckers, Marc Decombes, Rik Claes, Maurice Ilegems, Michel Van der Eycken en Johan Van der Eycken (bestuursleden)

Beste vrienden,

 

De website van onze vereniging kreeg een verjongingskuur. De software voldeed niet meer aan de recentste veiligheidseisen en ook de layout had een opsmuk nodig. Door een technische update van de server, kwamen de aanpassingen in een stroomversnelling, daar de oude site niet meer ondersteund werd. Zoals je kan zien is nog niet alle content beschikbaar. Dit wordt komende dagen en weken in orde gebracht.

Gebruikers die geregistreerd waren, dienen dit opnieuw te doen. Hiervoor onze verontschuldigingen.

met vriendelijke groeten,

 

De webmaster

 

 

150919_-_Start__DeVuurelf3

Op zaterdag 20 oktober is het Flanders Boys Choir te gast in Diest! Om 20u brengen ze het Requiem van Mozart in de Sint-Sulpitiuskerk.

50 zingende knapen en mannen geven dan samen met 3 solisten en het ‘ensemble a’ dat bestaat uit 23 klassieke muzikanten op authentieke instrumenten het beste van zichzelf. Naast de diverse solisten knapensopranen, zijn de solisten: alt Pieter De Praetere, tenor Yves Van Handenhoven en bas Tom Van Bogaert. Het koor en orkest worden gedirigeerd door Dieter Van Handenhoven. Presentatie en toelichting bij het Requiem worden verzorgd door Klara-presentator Olav Grondelaers.

Het Flanders Boys Choir wil de opbrengst van deze avond graag schenken aan een lokaal project en koos het nieuw project van Home Martine Van Camp: In de lente van 2019 starten ze in de Tulpenstraat, beter bekend als de ‘Poels-site’, met de bouw van een nieuw dagcentrum voor volwassenen met een beperking.

De deuren van de kerk gaan open om 19.15u, via de zij-ingang aan ‘In Den Zoeten Inval’.

Parking is gratis aan de Boudewijnvest en op 5 min wandelafstand  boven aan de Citadel.

Totale duur: 1u 40min waarna u een glaasje aangeboden wordt.

Tickets kosten: €18 voor leden en €20 voor niet leden, voor -26-jarigen: €15.

Dit concert wordt georganiseerd mede door de steun van de cultuurraad.

Subcategorieën