Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Beste Vrienden,

Het feestgedruis rond onze vijftigste verjaardag is nog maar net gaan liggen en we zijn er alweer met  een volgende activiteit. Traditiegetrouw herdenken we begin april het overlijden en de begrafenis van Prins Filips Willem van Oranje-Nassau met een plechtige eucharistieviering en een bloemenhulde aan het graf van de overledene. Vorig jaar werd de misviering voorgegaan door niemand minder dan kardinaal Jozef De Kesel en muzikaal opgeluisterd door het befaamde Operakoor uit zusterstad Breda. Dit jaar houden we het bewust wat soberder en bescheiden. De Prins moet immers niet elk jaar in zijn welverdiende eeuwige rust gestoord worden! Toch nodigen wij al onze leden en sympathisanten weer vriendelijk  uit om aanwezig te zijn op het jaargetijde van Filips-Willem anno 2019. Na de bloemenhulde geven we bij het graf een korte historische toelichting over leven, dood en begrafenis van de Prins.

Wij hopen van harte u  in groten getale te mogen begroeten op zondag 7 april voor de H.Misviering, voorgegaan door deken Felix Van Meerbergen om 10.30 u in de Diestse Sint-Sulpitiuskerk.

Vriendelijke groeten
namens de Koninklijke Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk